Geopend
woensdag: 08:15 - 21:00
  • maandag:08:15 - 21:00
  • dinsdag:08:15 - 21:00
  • woensdag:08:15 - 21:00
  • donderdag:08:15 - 21:00
  • vrijdag:08:15 - 17:00

Klachtenregeling en privacy

Kwaliteitsmonitor

Om de kwaliteit van de behandeling en de praktijk te waarborgen zijn we aangesloten bij Fysio-Prestatie-Monitor (Qualiview), een organisatie die enquêtes verzorgt via mail. Het zal tijdens de eerste behandeling door de therapeut aan u gevraagd worden of u deel wilt nemen aan deze manier van kwaliteitsbewaking.

Af en toe zullen we binnen de praktijk zelf ook enquêteren en u vragen of u uw medewerking hieraan wilt verlenen.

Klachten over uw therapeut

Elke therapeut oefent het vak zo goed mogelijk uit en omdat elke therapeut uniek is zullen er verschillen zijn tussen de therapeuten en hun werkwijze en benadering. Heeft u een klacht over de behandeling of benadering door de therapeut, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van ons werk in deze praktijk.

Als er klachten zijn, gaat u om te beginnen het gesprek aan met uw behandelend therapeut. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan is het belangrijk om een gesprek aan te gaan met de praktijk-eigenaar. Deze zal dan haar uiterste best doen het probleem op te lossen.

Levert een bemiddeling onvoldoende resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure volgens het KNGF.

Privacyregelement

Uw medische en persoonlijke gegevens worden door uw fysiotherapeut geregistreerd. Dit is belangrijk voor het zo goed mogelijk kunnen uitvoeren van de behandeling. Deze registratie voldoet aan de wet AVG, waarmee uw privacy gewaarborgd is. U kunt het privacyregelement ter inzage opvragen.

Maak een afspraak