Gesloten
vrijdag: 08:15 - 17:00
  • maandag:08:15 - 21:00
  • dinsdag:08:15 - 21:00
  • woensdag:08:15 - 21:00
  • donderdag:08:15 - 21:00
  • vrijdag:08:15 - 17:00

Nieuwsbericht van de FYGO: Fysiotherapie op afstand tijdens de coronacrisis

Afgelopen week is in het Groot Goeree-Overflakkee een artikel geplaatst namens de FYGO, een samenwerkingsverband tussen verschillende praktijken op het eiland. Hieronder leest u wat erin staat (bron: GGOF.nl).

 

Wat als u nu (pijn)klachten heeft en het liefst een afspraak bij uw fysiotherapeut maakt? In verband met het coronavirus zijn de fysiotherapiepraktijken nu grotendeels gesloten, maar gelukkig zijn de fysiotherapeuten er toch om u te helpen!

U hoeft dus niet met deze klachten te blijven lopen. Om te voorkomen dat klachten erger worden moet u juist contact opnemen. Er zijn meerdere opties mogelijk: ten eerste is (video)bellen mogelijk en kan zeker zinvol zijn. Ten tweede als de arts het nodig acht dat u op dit moment door een fysiotherapeut gezien wordt, zijn de praktijken ook daarop voorbereid. Zij werken dan met beschermingsmiddelen aan in de eigen praktijk of (als de arts dit voorschrijft) bij u aan huis.

Videobellen
Mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven, maar hebben bijvoorbeeld door thuiswerken in een verkeerde houding, klus-activiteiten, of bij chronische aandoeningen wel klachten. Om mensen met klachten van het bewegend functioneren toch te kunnen helpen, adviseren wij dus gebruik te maken van een online-consult met de fysiotherapeut. Door met de fysiotherapeut te (beeld)bellen is er toch een “normaal” consult mogelijk waarbij de fysiotherapeut direct advies kan geven.
Dit houdt in dat patiënten langs digitale weg worden behandeld. Dit kan telefonisch, via een videoconsult en ook middels oefeningen via online-programma’s.

Hoe gaat dit in zijn werk?
U maakt een afspraak voor een online consult. De fysiotherapeut zit dan klaar voor een gesprek, zoals dit ook bij een “normaal” consult is.
U vertelt de fysiotherapeut over uw klachten, daarna stelt de fysiotherapeut u vragen en vraagt u bepaalde bewegingen te maken, observeert hoe dit gaat en hoe dit voelt.
Dit om een goede diagnose te kunnen stellen.
Hierna geeft de fysiotherapeut inzicht en advies over de klacht, wat goed is om te doen of te laten. En er worden oefeningen gegeven die de klachten mogelijk kunnen verminderen.
Conclusie: antwoord op uw vragen en tips en oefeningen om verder te kunnen.

Hoe werkt dit bij kinderen?
Ook de kinderfysiotherapeut behandelt via online consulten. De procedure is hetzelfde als bij de volwassenen. De kinderfysiotherapeuten kunnen bijvoorbeeld baby’s met onrust, baby’s met ontwikkelingsproblemen en te vroeggeboren baby’s goed begeleiden via het beeldscherm. Het contact met de ouders is middels videobellen kwalitatief goed. De kinderfysiotherapeuten krijgen een goede indruk van het kindje via het beeldscherm en kunnen op deze manier adviezen geven (al dan niet met behulp van een pop). Voor de oudere kinderen is het ook mogelijk om op afstand therapie te geven. De therapeut kan met de nieuwe software tegelijkertijd met het videobellen plaatjes laten zien waarop de oefeningen staan afgebeeld en het oefenmateriaal wat nodig is kan thuis gebracht worden in een tasje aan de voordeur. Op deze manier zijn trainingsprogramma’s voor kinderen online goed te volgen en wordt het ook leuk gemaakt voor de kinderen. Maar het belangrijkste is: therapie kan toch enigszins doorgaan! De ontwikkeling van kinderen gaat namelijk ook tijdens de coronacrisis door. De kinderfysiotherapeut probeert op deze manier ervoor te zorgen dat kinderen met ontwikkelingsproblemen door deze crisis zo weinig mogelijk geschaad of gehinderd worden.

Is er een vergoeding voor een online consult fysiotherapie?
Ja, alle zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor een online consult bij de fysiotherapeut. Dit gaat op dezelfde manier als bij een bezoek aan de fysiotherapeut in de praktijk of als deze bij u aan huis komt. Het online consult kost u een behandeling op het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor verbijzonderde fysiotherapie, zoals kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, etc. De fysiotherapeut zal dit vooraf met u bespreken. Mocht u meer vragen hierover hebben, dan kunt u deze stellen aan de fysiotherapeut waar u naar toe wilt gaan.

U zal in de toekomst op de hoogte worden gehouden. U kunt informatie vragen bij de fysiotherapeuten die bij de FYGO zijn aangesloten. www.fygo-go.nl

Maak een afspraak